Reglement De Hôrster Kwis

1.     Algemeen

1.1  De Hôrster Kwis is een spel waarbij – in teamverband – een kwisboekje ingevuld moet worden.

1.2  De organisatie en uitvoering van De Hôrster Kwis is volledig in handen van Stichting De Hôrster Kwis (hierna: de organisatie).

1.3  Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich te allen tijde te houden aan de ‘normale’ wetgeving over verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

 

2.     Teams

2.1  Een team bestaat uit minimaal 2 personen.

2.2  Er is geen maximum aan het aantal personen in een team.

2.3  Ten minste de teamcaptain van het team moet woonachtig zijn in Horst (zie ook artikel 3.2).

 

3.     Inschrijven voor De Hôrster Kwis

3.1  Een team kan zich alleen inschrijven voor De Hôrster Kwis via het officiële inschrijfformulier op de website www.dehorsterkwis.nl. Dit formulier moet volledig ingevuld worden.

3.2  Het inschrijfformulier moet worden ingezonden door de teamcaptain. Dit teamlid moet een inwoner van Horst zijn. De organisatie correspondeert vervolgens met het team via dit teamlid (zie ook artikel 4.1).

3.3  Inschrijven kan tot en met 10 december 2019 of totdat het maximum aantal teams is bereikt.

3.4 We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.

 

4.     Deelnemen aan De Hôrster Kwis

4.1  Na inschrijving ontvangt ieder team een bevestiging van deelname.

4.2  Op 28 december 2019 krijgt het team tussen 18:00 uur en 18:30 uur de gelegenheid een kwisboekje af te halen bij Liesbeth’s Grand Café.

4.3  Het team vult in dit kwisboekje de antwoorden op de verschillende vragen in.

4.4  Het kwisboekje kan op een door het team te kiezen locatie ingevuld worden.

4.5  Het kwisboekje moet duidelijk leesbaar worden ingevuld (zie ook artikel 5.2).

4.6  Het ingevulde kwisboekje moet op 28 december 2019 ingeleverd zijn bij Liesbeth’s Grand Café, om uiterlijk 23:30 uur. De klok van de organisatie wordt hierbij als bindende factor gehanteerd.

4.7  Overige regels (bijvoorbeeld over het inzetten van de joker, de geheime proef e.d.) worden opgenomen in het kwisboekje.

 

5.     Prijsuitreiking

5.1  Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten.

5.2  Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden

toegekend.

5.3  Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.

5.4  Bij een gelijk aantal punten zal de organisatie de plaatsen verdelen op volgorde van inlevering van de kwisboekjes.

5.5  Het team dat de eerste plaats heeft behaald, ontvangt De Hôrster Kwis Trofee (wisselbeker).

5.6  Alleen de teams die hun kwisboekje tijdig hebben ingeleverd (zie artikel 4.5) dingen mee naar de prijzen.

5.7  De uitslag van De Hôrster Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, welke plaats vindt bij Liesbeth’s Grand Café op een nader te bepalen datum.

5.8  Discussie of correspondentie over de uitslag van De Hôrster Kwis is niet mogelijk.

 

6.     Tot slot

6.1  Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, zal een uitspraak van de organisatie bindend zijn.

6.2  De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van De Hôrster Kwis; deelname geschiedt geheel op eigen risico.