Tijdens De Hôrster Kwis hebben we ook veel teams bezocht, de foto’s daarvan zijn online te vinden:

https://www.facebook.com/pg/dehorsterkwis/photos/

Foto’s De Hôrster Kwis 2018